HUDTEST

HUDTEST
När du ska använda AYLIMA IPL för första gången eller efter att du nyligen solat, gör ett
hudtest på en yta du tänkt behandla med IPL. Hudtestet är nödvändigt för att kontrollera din huds reaktion för en behandling och bestämma en korrekt ljusintensitet (styrka) för varje kroppsyta.

1. Välj en yta nära den yta du tänkt behandla. 
2. Håll in PÅ/AV knappen i tre sekunder för att starta maskinen och säkerställ att du valt styrka 1. 
3. Håll apparaten rakt mot huden så ljusutgångsfönstret har direktkontakt med huden. 
4. Tryck på ljusblixtknappen för att frisätta en ljusblixt. 
5. Glid med apparaten över huden till den yta som är tänkt att behandlas. 
6. Öka intensiteten med en styrka i taget. Repetera detta för alla nivåer inom det rekommenderade schemat för din hudton.
7. Efter hudtestet, vänta 2 timmar och kontrollera din hud om du fått någon reaktion. Om din hud inte uppvisar någon reaktion (rodnad, stickande eller svidande känsla) kan du använda din IPL-apparat på de hudområden som du tänkt behandla