Allmänna villkor

INTRODUKTION

Dessa användarvillkor reglerar dina inköp från din användning av webbplatsen www.aylima.se, www.aylima.com, www.aylima.de, www.aylima.co.uk, www.aylima.uk, www.aylima.es och bildar ett avtal mellan dig och AYLIMA GROUP AB, org.nr. 559273-1904 (nedan kallat ”AYLIMA”) med registrerad adress på Gårdsvägen 2B, 169 70 SOLNA. Villkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Genom att göra ett köp från AYLIMA har du godkänt dessa villkor. Vänligen se till att du har läst och förstått dessa användarvillkor när du använder vår webbplats.

BESTÄLLNING

Beställningar som görs i en annan persons namn utan dennes samtycke eller på annat sätt kommer att rapporteras till myndigheterna. AYLIMA har rätt att ändra priser, korrigera felaktiga priser på alla beställningar. Om ett pris är felaktigt kan detta tvinga AYLIMA att avbryta köpet och återbetala det belopp som betalats på bästa möjliga sätt. Detta kan utföras när som helst. Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

BEKRÄFTELSE
N
När vi har fått din beställning skickar vi en elektronisk orderbekräftelse till din e-mejladress som bekräftelse på ditt köp. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till. Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser. Det är viktigt att du anger rätt e-mejladress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen för att underlätta all eventuella kontakt med vår kundservice. Orderbekräftelsen fungerar också som garanti för köpet.

BETALNING

Du kan betala med antingen kredit- eller betalkort. AYLIMA lagrar inga kreditkortsnummer.

BETALNING MED KORT

Betala med ditt Visa, AMEX eller MasterCard säkert via Internet. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller nås av någon annan än din bank. AYLIMA tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar, men din bank och/eller kortleverantör kan ta ut avgifter. Vid betalning med kredit- eller betalkort gäller allmänna villkoren så snart korttransaktionen är godkänd. I händelse av att ingen betalning har mottagits efter att du skickat din beställning, kan AYLIMA automatiskt avbryta din beställning.

RABATTKODER

Rabattkoder ska anges under kassaprocessen för att vara giltiga. Att försöka lägga till en kampanjkod efter köp kommer inte att accepteras.

SKATTER

Alla priser som visas på AYLIMA är inklusive moms i enlighet med tillämpad lagstiftning. Om en beställning skickas till en leveransadress utanför EU kommer momsen att tas bort vid kassan. Observera att om en beställning skickas till en leveransadress utanför EU, kan du bli föremål för importtullar och skatter som tas ut när leveransen når din leveransadress. Du ansvarar för betalningen av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att AYLIMA inte har någon kontroll över dessa avgifter och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan AYLIMA inte förutsäga deras belopp. AYLIMA råder dig att kontakta ditt lokala tullkontor för mer aktuell information.

LEVERANS OCH FÖRSENING

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning. Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a). Om leveransen är försenad och kunden inte längre vill slutföra beställningen, är det kundens ansvar att avbryta beställningen. I de fall beställningen har skickats måste kunden ta emot beställningen.
Om kunden har beställt mer än en produkt kan det hända att kunden får produkterna i separata försändelser.

GARANTI

Garantitiden är 1 år från inköpsdatumet. Denna garanti täcker tillverkningsfel på själva produkten. För att få en ersättning som täcks av denna garanti, använd vårt kontaktformulär på sidan ”Kontakta oss”. I e-postmeddelandet måste du ange ditt fullständiga namn, adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av problemet. Slutligen, skriv ”Garantiärende” som ämne för e-mejl eller brev.
Observera att reparation/utbyte kommer att debiteras i följande fall, även under garantitiden:

Fel eller skador orsakade av felaktig användning eller slarv (slag, bucklor, krossning, krossad, etc.)

Fel eller skador orsakade av felaktiga reparationer eller modifieringar

Fel eller skador orsakade av brand eller vatten eller en naturkatastrof som till exempel en jordbävning.

Estetiska förändringar som inträffar vid normalt slitage och åldrande (mindre repor osv, på höljet och/eller glaset). Denna garanti innebär att du kan få gratis ersättning i enlighet med dessa villkor och inom den angivna garantifristen, och ska inte begränsa någon laglig rätt från kunden.

REKLAMATION

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister. Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

ÅNGERRÄTT

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar AYLIMA att du vill använda ångerrätten, genom att mejla oss ditt ordernummer samt bild på varan i originalförpackning. Efter det skickar vi dig en leveransetikett som du kan använda för att returnera varan. För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i samma skick som när du fick den. Den måste också vara förpackad i obruten originalförpackning. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv. När paketet har returnerats och inspekterats skickar vi dig ett e-mejlmeddelande för att bekräfta att vi har fått paketet. Vi kommer också att meddela dig om din återbetalningsbegäran har godkänts eller avvisats. Om det accepteras kommer din återbetalning att behandlas och du får återbetalning till ditt kort eller den ursprungliga betalningsmetoden inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Återbetalningen kommer att vara hela produktbeloppet minus fraktkostnader fram och tillbaka, samt en administrationsavgift på 150 SEK.

Den största avgörande faktorn för en framgångsrik behandling är att helt enkelt använda den enligt vår manual, som rekommenderat, och under den rekommenderade tidsperioden. Om du inte följer instruktionerna kommer dina resultat att återspegla detta. Vi kan inte kontrollera hur ofta, eller hur du använder din enhet. Vänligen säkerställ att du läser samt förstår hela vår manual innan användande. Om enheten inte har använts korrekt och som anvisats kommer inte återbetalningen att godkännas. Vi förbehåller oss rätten att avslå en återbetalning i händelse av att vi inte är nöjda (agerar rimligt) med de bevis som du lämnar till oss. Vi rekommenderar att du returnerar enheten via spårbar service. Vi står inte för risken att returen kommer fram till oss.

PRODUKT

AYLIMA har rätt att justera priser, lägga till ytterligare kostnader, produktändringar i sortiment och relaterad information utan föregående meddelande. Syftet med produktbilder och informationstexter som görs tillgängliga av AYLIMA är att återspegla produkterna så mycket som möjligt. Samtidigt som vi försöker se till att allt innehåll på denna webbplats är korrekt kan fel uppstå. Alla produktbilder bör ses som illustrationer och AYLIMA kan inte garantera att alla produktbilder exakt återspeglar produkternas verkliga utseende. Produktbilderna kan variera beroende på färginställningarna på din dator eller telefon.FORCE MAJEURE

AYLIMA ska undantas från ansvar för skador och andra påföljder vid utförandet av kontraktet som förhindras, hindras eller försenas av omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Eftersom frisläppsfaktorn bör övervägas inkluderar statlig intervention, ny eller ändrad lagstiftning, stat, krig, eld, översvämning, arbetsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transporter eller väderförhållanden eller brist på leverans från leverantörer och företaget är utsatt för kriminell verksamhet som påverkar aktiviteter.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på webbplatsen och i det material som publiceras på webbplatsen ägs av AYLIMA eller dess dotterbolag eller licensgivare. All användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll helt eller delvis, utom för din egen personlig, icke-kommersiella användning, är förbjuden utan tillstånd från AYLIMA.

PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

När du handlar med AYLIMA kommer vi att spara en del av dina uppgifter för att fullfölja ditt köp. AYLIMA behandlar all personlig information konfidentiellt. Du har rätt att begära åtkomst till din och om det är något fel kan du få dem ändrade eller tas bort. AYLIMA kan också använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss: info@aylima.com

ANVÄNDARINNEHÅLL

Webbplatsen www.aylima.se, www.aylima.com, www.aylima.de, www.aylima.co.uk, www.aylima.uk, www.aylima.es kan innehålla användaregenererat innehåll från exempelvis applikationer på sociala medier. AYLIMA gör inte anspråk på någon äganderätt till rättigheter till sådant innehåll (bilder, foton och videor etc.) och tar inget juridiskt ansvar för det. Om du misstänker brott mot upphovsrätten eller någon annan rätt eller på något annat sätt kränks av sådant innehåll, vänligen kontakta vår kundservice.

UPPSÄGNING

AYLIMA förbehåller sig rätten att säga upp ditt konto och/eller din användning av webbplatsen www.aylima.se, www.aylima.com, www.aylima.de, www.aylima.co.uk, www.aylima.uk, www.aylima.es efter eget gottfinnande, exempelvis om AYLIMA misstänker att du har brutit mot dessa användarvillkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande.


TILLÄGG

AYLIMA kan ändra dessa användarvillkor. Varje gång du beställer en produkt från oss kommer de allmänna villkoren vid den tiden att gälla för kontraktet mellan dig och AYLIMA. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de dåvarande villkoren som du är bunden till.

TVISTER

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller via:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.