AYLIMA IPL KORA

HUR DU ANVÄNDER DIN AYLIMA IPL KORA

1. Koppla in den externa elsladden. Den röda indikatorn ger ifrån sig ett blinkande rött ljus. Håll in PÅ/AV knappen i 3 sekunder. Enheten är nu på.

2. Tryck in PÅ/AV knappen för att justera din personliga intensitetsnivå (styrka). Nivå 1 är den lägsta och nivå 6 den högsta. Vi rekommenderar att du utför ett hudtest på respektive hudområde innan du påbörjar din behandling. Detta för att identifiera vilken intensitetsnivå som passar dig och din hudton. 

3. Rikta apparaten mot hårområdet. När apparaten har kontakt mot huden lyser indikatorn rosa. Tryck på ljusblixtknappen för att påbörja behandling. Håll ljusblixtknappen nere i 3 sekunder för att automatiskt ge blixtar. Det är den så kallade "glid-funktionen", den röda indikatorn blir då blå.

För enstaka blixtar. Rikta apparaten mot hårområdet och tryck på ljusblixtknappen för att behandla. 

För glidfunktionen. Håll ljusblixtknappen nere i 3 sekunder. Indikatorn blir då blå. Apparaten kommer automatiskt avge ljusblixtar till dess att apparaten lämnat huden. 

När enheten är på men inte används går den in i viloläge efter 5 minuter. Apparaten startas igen genom att hålla inne PÅ/AV knappen i 2 sekunder.

För att stänga av enheten. Håll in PÅ/AV knappen i 3 sekunder, fläkten kommer fortsätta kyla ner enheten och efter 1 minut stängs den av. 

OBS!
Använd bomullspinne eller en dammfri trasa med medicinsk alkohol och rengör ljusutgångsfönstret och fläckar på glaset. Använd medföljande skyddsglasögon för att undvika skador på ögonen.